wizualizacja 3d Park EC Stalowa Wola 3

wizualizacja 3d Park EC Stalowa Wola 3

Wizualizacja nowatorskiej metody rekultywacji obszarów podmokłych, oparta na dotychczas niewykorzystywanym w tym celu zjawisku kondensacji pary. Urządzenia do gromadzenia wody w formie przeskalowanych roślin rozplanowali w obrębie rożnych biotopów, od terenów przyleśnych, przez łąki, po plaże. Do ich budowy wykorzystali m.in. technologie pasywnego pozyskiwania wody atmosferycznej, opatentowane przez naukowców z uniwersytetu w Durham. W ramach przedsięwzięcia przewidzieli też możliwość obserwacji działania całego systemu.