Osada Wilnowo

Osada Wilnowo

Osada położona jest na lekko pagórkowatym terenie. Od południa i wschodu graniczy z gęstym, wielohektarowym lasem, zapewniającym komfort i błogą ciszę.