Małopolskie Centrum Nauki Kraków

Małopolskie Centrum Nauki Kraków

Koncepcja architektoniczna Cogiteonu, czyli Małopolskiego Centrum Nauki na Czyżynach Kraków.